Overig

Ik zit langdurig ziek thuis: waar heb ik recht op?

Ziek zijn is nooit leuk, zeker niet wanneer het een onbepaalde tijd betreft. Je rolt een traject in waar je tijdens je ziekte niet op zit wachten en dat compleet onbekend terrein voor je is. In dit artikel lees je wat jouw rechten en plichten zijn en wat de werkgever wel en niet mag doen tijdens je ziekte.

Jouw verantwoordelijkheden

Wanneer je voor een langere of onbepaalde periode uitvalt op het werk door ziekte, zijn er een aantal zaken die onder je eigen verantwoordelijkheid vallen. Het zal niet verbazen dat de eerste stap is om jezelf ziek te melden. Hierbij hoef je jouw klachten niet te melden, tenzij je ziek bent naar aanleiding van een ongeluk op het werk of door het verkeer. Mocht de werkgever van je vragen om contact op te nemen met de bedrijfsarts, dien je hier gehoor aan te geven. Wat er besproken wordt tussen jou en de arts blijft tussen jullie. Het staat je uiteraard vrij om zelf hulp te zoeken voor je klachten, of deze nu medisch of psychisch zijn; een bedrijfsarts beoordeelt eigenlijk alleen maar of je nog kunt werken en zo ja, welke werkzaamheden dan passend zijn.

De werkgever

De werkgever is verplicht om samen met jou naar een passende oplossing te zoeken. Je werkgever mag je niet vragen om je klachten te specificeren, maar wel om aangepast werk te doen. Wanneer de bedrijfsarts constateert dat je aangepast werk kunt doen, moet je dit aannemen. Doe je dit niet, mag de werkgever loon inhouden of stopzetten. Ben je het niet eens met de bedrijfsarts? Wees je er dan van bewust dat je een second opinion aan mag vragen bij een andere arts! Wat betreft je inkomen: als je ziek bent, heb je recht op 75% loondoorbetaling. Word je ontslagen op advies van de bedrijfsarts, omdat hij vaststelt dat je arbeidsongeschikt bent, dan kun je een WIA-uitkering aanvragen. Ben je ziek en wil je graag advies van een advocaat op het gebied van jouw rechten en plichten? Schakel dan een partij zoals Rechtnet in; zij weten alles van arbeidsrecht en kunnen je helpen om het ziekteverzuim in goede banen te leiden.

Ontslag door ziekte

Heeft je werkgever je ontslagen tijdens je ziekteverzuim of dreigt de werkgever hiermee? Dat mag niet zomaar! De regel is in de eerste plaats dat je nooit vanwege je ziekte ontslagen mag worden; heb je het vermoeden dat dit wel gebeurd is, mag je daar via de rechtbank bezwaar tegen maken. Ook mag je werkgever de eerste twee jaar tijdens je ziekte het contract niet opzeggen. Dit is de periode dat je het ziektetraject in gaat, waarbij je samen met de werkgever, bedrijfsarts en eventueel het UWV bekijkt hoe nu verder te gaan. Goed om rekening mee te houden: weiger je manieren van re-integratie, mag de werkgever je ontslaan. Een andere uitzondering is, dat je ontslagen mag worden wanneer je ziek bent geworden door een bedrijfsongeval. Mocht je het daar niet mee eens zijn of het vermoeden hebben dat je toch zonder geldige reden tijdens je ziekte bent ontslagen, schakel dan juridische hulp in. Zo weet je zeker dat er wordt voldaan aan je rechten!

Gerelateerde artikelen

Back to top button